Wyposażenie sali szkoleniowejJak zdobyć nowy zawód? Nie zawsze uda się nam wybrać zawód, który jest dokładnie dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku. Wtedy pojawia się zagrożenie bezrobociem, ponieważ nie potrzeba takich specjalistów, jakimi jesteśmy. Taka edukacja jest dozwolona w każdym wieku i decyduje się na nią wiele osób. Warunkiem przyjęcie na studia zaoczne jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Więcej…

Szkolenie, kurs na wózki widłoweOsoba bezrobotna to człowiek pozostający bez pracy, ale zdolny do jej wykonywania.

Osoba bez pracy często frustruje się brakiem zajęcia, psychologia wylicza etapy, przez jakie przechodzi bezrobotny, od apatii poprzez optymizm i szukanie pracy aż po poczucie beznadziejności, w przypadku bezowocnych poszukiwań. Na szczęście nietrudno znaleźć sposób na podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu. Wiele osób bezrobotnych znajduje swoją szansę w dodatkowych szkoleniach. Jednym z nich jest kurs operatorów żurawi dźwigowych lub kurs operatorów wózków widłowych.

Więcej…
Wykłady na studiach - potrzeba czy obowiązek?

Wykłady na studiachZ różnych źródeł słyszy się rozmaite opinie na temat bycia studentem dziennym. Oponenci twierdzą, że to strata czasu - człowiek może przecież jednocześnie się uczyć i zdobywać doświadczenie zawodowe, mając tu na myśli studiowanie zaoczne. Niemniej jednak ci, którzy wybrali taki tryb edukacji wyższej, w większości nie żałują swojej decyzji.

Wpływa na to wiele czynników, jednak najważniejszym jest przede wszystkim masa wolnego czasu, wynikająca z braku konieczności uczestniczenia we wszystkich rodzajach zajęć - na większości polskich uczelni wyższych wykłady nie są obowiązkowe.

Jednak w miarę upływu czasu temat ten staje się coraz bardziej kontrowersyjny. Dzieje się tak głównie za sprawą wprowadzenia systemu punktów ECTS - Europejskiego Systemu Transferu punktów. Warunkują one wymianę studentów różnych narodowości na zasadach programu Socrates-Erasmus. Jednak zdobycie odpowiedniej ilości punktów wymusza na organach decyzyjnych uczelni wprowadzania absurdalnych dyrektyw, takich jak powinność obecności na wykładach.

I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Można powiedzieć, że wykłady są istotą studiowania w ogóle. Właśnie na nich słuchacz zdobywa lwią część swojej wiedzy teoretycznej, którą wykorzystuje później na ćwiczeniach, praktykach czy stażach. Tego typu zajęcia mogą być prowadzone w sposób interesujący i trafiający do audiencji jak i nudny, przeprowadzany wyłącznie z potrzeby wypełnienia programu. W tym drugim przypadku znacznie odbija się to na frekwencji w uniwersyteckich aulach i salach wykładowczych. Student wiedząc, że nic nie wyniesie z najczęściej 1, 5 – godzinnego monologu, który nie jest w stanie w jakikolwiek sposób zwrócić jago uwagi na omawiany problem, wybierze naukę w własnym zakresie, opierając się najczęściej na literaturze czy notatkach koleżanek i kolegów. Dzięki takiej swobodzie działań można ułożyć „własny” harmonogram zajęć, co pozwala na rozwijanie własnego hobby czy podjęcie pracy dorywczej. Istnieją również tacy studenci, którzy ambitnie studiują kilka kierunków równolegle. Brak obowiązku uczęszczania na wykłady umożliwia pogodzenie zajęć na różnych wydziałach i kierunkach.

Podsumowując, pomysł obowiązkowego uczęszczania na wykłady uważam za kompletnie nietrafiony. Jako, że sam pobieram nauki na jednym z największych uniwersytetów w Polsce, staram się korzystać z każdej sposobności zdobycia jakiejkolwiek wiedzy, niektóre wykłady podobają mi się bardziej, inne mniej; biorę też pod uwagę poświęcenie, jakie wkłada w swoją pracę większość wykładowców. Mimo tego wiem w jakich sytuacjach materialno – czasowych znajduje się część moich koleżanek i kolegów. Nie każdy z nich ma możliwość udziału we wszystkich formach zajęć – głównie jest to związane z trudnościami dojazdowymi. Tak istotna zmiana, która dotyczy omawianego problemu, w dużym stopniu negatywnie wpłynęłaby na morale i podejście do nauki wyższej młodych ludzi. Szczęśliwie najważniejsze decyzje dotyczące zajęć na poszczególnych wydziałach omawiane są przy udziale Samorządu Studenckiego, który dba o interesy kształcących się na danej uczelni.

 
Jak dorobić na studiach?

130Studia to ciekawy i różnorodny czas w życiu każdego, młodego człowieka. Wiele osób zostaje w domu rodzinnym i wybiera

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu?

EgzaminDwa razy do roku przychodzi taki czas, gdy wszyscy studenci drżą ze strachu. Dzieje się tak wraz z nastaniem sesji egzaminacyjnej, która dla wi

Decyzja o wyborze studiów

StudiaMłodzi ludzie po zdaniu jednego z najważniejszych egzaminów w życiu jakim jest matura stają przed trudnym wyborem dalszej ścieżki swojej kariery.

Wybór kierunku studiów

Wybór kierunku studiówNiewątpliwie dla każdego maturzysty wybór dalszej drogi nie jest łatwym zadaniem. Wydawać by się mogło, że idąc na konkre

Jakie studia?

StudiaStudia. Dla jednych - męczarnia tylko po to, aby osiągnąć upragniony cel, aby zdobyć dyplom magistra i odpowiednią, satysfakcjonującą pracę. Dla


  Kursy języka angielskiego dla firm

  Inwestycja w kadry, to nie tylko inwestowanie w pracowników i ich indywidualne...


  Kursy językowe, a pracodawcy

  Właściciele przedsiębiorstw chętnie wysyłają swoich pracowników na kursy...

  Informacje

  Gazda-Edukacja.pl

  .


  Ośrodki szkoleniowe - wyposażenie i wynajem sal szkoleniowych

  Polskie urzędy, oraz liczne firmy skarbu państwa wydają krocie na budynki pr...


  Sale konferencyjne i szkoleniowe do wynajęcia - Warszawa, Wrocław, Poznań

  Wiele firm szkoleniowych świadomie rezygnuje z posiadania własnej sali szkole...


  Jak zorganizować konferencję?

  Konferencje i szkolenia to ostatnio coraz popularniejsza forma zarówno dokszta...


  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych

  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych. Wiele firm, uczelni i innych instytucji...


  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych

  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych staje się coraz popularniejsz...


  Zakładanie firmy na studiach

  Co charakteryzuje studentów? Poza młodym wiekiem, z pewnością nie można...

   TOP ↑    Copyright: © www.gazda-edukacja.pl