Wyposażenie sali szkoleniowejJak zdobyć nowy zawód? Nie zawsze uda się nam wybrać zawód, który jest dokładnie dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku. Wtedy pojawia się zagrożenie bezrobociem, ponieważ nie potrzeba takich specjalistów, jakimi jesteśmy. Taka edukacja jest dozwolona w każdym wieku i decyduje się na nią wiele osób. Warunkiem przyjęcie na studia zaoczne jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Więcej…

Szkolenie, kurs na wózki widłoweOsoba bezrobotna to człowiek pozostający bez pracy, ale zdolny do jej wykonywania.

Osoba bez pracy często frustruje się brakiem zajęcia, psychologia wylicza etapy, przez jakie przechodzi bezrobotny, od apatii poprzez optymizm i szukanie pracy aż po poczucie beznadziejności, w przypadku bezowocnych poszukiwań. Na szczęście nietrudno znaleźć sposób na podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu. Wiele osób bezrobotnych znajduje swoją szansę w dodatkowych szkoleniach. Jednym z nich jest kurs operatorów żurawi dźwigowych lub kurs operatorów wózków widłowych.

Więcej…
Stypendia dla studentów i inne możliwości finansowania studiów

Stypendia dla studentówJeśli studiujesz i brakuje Ci gotówki na czesne, podręczniki, ubrania czy cokolwiek innego możesz spróbować dostać stypendium dla studentów.

Są ich różne rodzaje - stypendia socjalne, rektora ( naukowe ), ministra, sportowe i inne.

Stypendia socjalne dla studentów

Stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej jest przyznawane jeśli dochód na osobę w rodzinie studiującej osoby nie przekracza określonego maksimum. Wysokość tego dochodu ustala rektor uczelni jednak ustanowiona jest dolna i górna granica, w której musi zmieścić się kwota ustalona przez rektora.

W 2012 było to 456,3 i 782,6zł. Na temat rodzaju dokumentów potrzebnych do wykazania trudnej sytuacji materialnej należy dowiedzieć się na uczelni.

Stypendia naukowe dla studentów

Za wyniki w nauce rektor przyznaje stypendium rektora (odpowiednik dawnego stypendium naukowego). Również w tym wypadku to uczelnia ustala warunki jego przyznania. Aby je otrzymać należy osiągnąć odpowiednio wysoką średnią ocen. Uczelnie na stypendia rektora mają przyznawane określone stałe kwoty dlatego starają się tak ustalić wysokość średniej ocen uprawniającą do stypendium aby nie przysługiwało zbyt wielu studentom bo wtedy jego kwota byłaby zbyt niska.

Stypendium takie najczęściej zamyka się w kwocie od 250 do 500zł.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowe i sportowe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego także przyznaje stypendia dla studentów wyróżniających się osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. Wynoszą one około 1300zł ale trudniej je dostać. Student ubiegający się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce powinien mieć średnią ocen co najmniej 4,5 a także wykazać się osiągnięciami w nauce, np. publikowaniem swoich prac w pismach naukowych, tworzeniem dzieł artystycznych, udziałem w konferencjach naukowych i olimpiadach, działalnością w kołach naukowych itp. Osiągnięcia sportowe to udział w igrzyskach olimpijskich, zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub co najmniej piątego w mistrzostwach Europy lub świata. Inna możliwość wsparcia finansowego to sfinansowanie studiów przez pracodawcę jeśli oczywiście studiująca osoba jednocześnie pracuje.

Finansowanie studiów przez pracodawcę

Pracodawca może otrzymać na ten cel pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pokryją one od 60 do 80% wydatków poniesionych na studia pracownika. A osoba studiująca dodatkowo otrzyma zwrot kosztów dojazdu na uczelnię i z powrotem oraz dietę za każdy dzień zajęć na studiach.

 
Jak dorobić na studiach?

130Studia to ciekawy i różnorodny czas w życiu każdego, młodego człowieka. Wiele osób zostaje w domu rodzinnym i wybiera

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu?

EgzaminDwa razy do roku przychodzi taki czas, gdy wszyscy studenci drżą ze strachu. Dzieje się tak wraz z nastaniem sesji egzaminacyjnej, która dla wi

Decyzja o wyborze studiów

StudiaMłodzi ludzie po zdaniu jednego z najważniejszych egzaminów w życiu jakim jest matura stają przed trudnym wyborem dalszej ścieżki swojej kariery.

Wybór kierunku studiów

Wybór kierunku studiówNiewątpliwie dla każdego maturzysty wybór dalszej drogi nie jest łatwym zadaniem. Wydawać by się mogło, że idąc na konkre

Jakie studia?

StudiaStudia. Dla jednych - męczarnia tylko po to, aby osiągnąć upragniony cel, aby zdobyć dyplom magistra i odpowiednią, satysfakcjonującą pracę. Dla


  Kursy języka angielskiego dla firm

  Inwestycja w kadry, to nie tylko inwestowanie w pracowników i ich indywidualne...


  Kursy językowe, a pracodawcy

  Właściciele przedsiębiorstw chętnie wysyłają swoich pracowników na kursy...

  Informacje

  Gazda-Edukacja.pl

  .


  Ośrodki szkoleniowe - wyposażenie i wynajem sal szkoleniowych

  Polskie urzędy, oraz liczne firmy skarbu państwa wydają krocie na budynki pr...


  Sale konferencyjne i szkoleniowe do wynajęcia - Warszawa, Wrocław, Poznań

  Wiele firm szkoleniowych świadomie rezygnuje z posiadania własnej sali szkole...


  Jak zorganizować konferencję?

  Konferencje i szkolenia to ostatnio coraz popularniejsza forma zarówno dokszta...


  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych

  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych. Wiele firm, uczelni i innych instytucji...


  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych

  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych staje się coraz popularniejsz...


  Zakładanie firmy na studiach

  Co charakteryzuje studentów? Poza młodym wiekiem, z pewnością nie można...

   TOP ↑    Copyright: © www.gazda-edukacja.pl