Wyposażenie sali szkoleniowejJak zdobyć nowy zawód? Nie zawsze uda się nam wybrać zawód, który jest dokładnie dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku. Wtedy pojawia się zagrożenie bezrobociem, ponieważ nie potrzeba takich specjalistów, jakimi jesteśmy. Taka edukacja jest dozwolona w każdym wieku i decyduje się na nią wiele osób. Warunkiem przyjęcie na studia zaoczne jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Więcej…

Szkolenie, kurs na wózki widłoweOsoba bezrobotna to człowiek pozostający bez pracy, ale zdolny do jej wykonywania.

Osoba bez pracy często frustruje się brakiem zajęcia, psychologia wylicza etapy, przez jakie przechodzi bezrobotny, od apatii poprzez optymizm i szukanie pracy aż po poczucie beznadziejności, w przypadku bezowocnych poszukiwań. Na szczęście nietrudno znaleźć sposób na podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu. Wiele osób bezrobotnych znajduje swoją szansę w dodatkowych szkoleniach. Jednym z nich jest kurs operatorów żurawi dźwigowych lub kurs operatorów wózków widłowych.

Więcej…
Stypendia dla studentów i inne możliwości finansowania studiów

Stypendia dla studentówJeśli studiujesz i brakuje Ci gotówki na czesne, podręczniki, ubrania czy cokolwiek innego możesz spróbować dostać stypendium dla studentów.

Są ich różne rodzaje - stypendia socjalne, rektora ( naukowe ), ministra, sportowe i inne.

Stypendia socjalne dla studentów

Stypendium socjalne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej jest przyznawane jeśli dochód na osobę w rodzinie studiującej osoby nie przekracza określonego maksimum. Wysokość tego dochodu ustala rektor uczelni jednak ustanowiona jest dolna i górna granica, w której musi zmieścić się kwota ustalona przez rektora.

W 2012 było to 456,3 i 782,6zł. Na temat rodzaju dokumentów potrzebnych do wykazania trudnej sytuacji materialnej należy dowiedzieć się na uczelni.

Stypendia naukowe dla studentów

Za wyniki w nauce rektor przyznaje stypendium rektora (odpowiednik dawnego stypendium naukowego). Również w tym wypadku to uczelnia ustala warunki jego przyznania. Aby je otrzymać należy osiągnąć odpowiednio wysoką średnią ocen. Uczelnie na stypendia rektora mają przyznawane określone stałe kwoty dlatego starają się tak ustalić wysokość średniej ocen uprawniającą do stypendium aby nie przysługiwało zbyt wielu studentom bo wtedy jego kwota byłaby zbyt niska.

Stypendium takie najczęściej zamyka się w kwocie od 250 do 500zł.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego naukowe i sportowe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego także przyznaje stypendia dla studentów wyróżniających się osiągnięciami naukowymi lub sportowymi. Wynoszą one około 1300zł ale trudniej je dostać. Student ubiegający się o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce powinien mieć średnią ocen co najmniej 4,5 a także wykazać się osiągnięciami w nauce, np. publikowaniem swoich prac w pismach naukowych, tworzeniem dzieł artystycznych, udziałem w konferencjach naukowych i olimpiadach, działalnością w kołach naukowych itp. Osiągnięcia sportowe to udział w igrzyskach olimpijskich, zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub co najmniej piątego w mistrzostwach Europy lub świata. Inna możliwość wsparcia finansowego to sfinansowanie studiów przez pracodawcę jeśli oczywiście studiująca osoba jednocześnie pracuje.

Finansowanie studiów przez pracodawcę

Pracodawca może otrzymać na ten cel pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pokryją one od 60 do 80% wydatków poniesionych na studia pracownika. A osoba studiująca dodatkowo otrzyma zwrot kosztów dojazdu na uczelnię i z powrotem oraz dietę za każdy dzień zajęć na studiach.

 
Jak zmotywować się do nauki?

MotywacjaNauka, czyli proces przyswajania wiedzy towarzyszy nam przez całe życie. Wciąż czegoś się uczymy, czynimy to chętniej lub mniej. Motyw

Oszczędzanie pieniędzy w praktyce - poradnik dla studenta

Oszczędzanie pieniędzyPrzysłowiową już cechą polskich studentów jest brak pieniędzy. Każdy kto był studentem i musiał się utrzymywać za pieniądze od rodziców

Co studiować - jaki kierunek studiów warto wybrać?

Wybór studiówWiosną każdego roku młodzi ludzie, którzy chcą być studentami, zastanawiają się jaki kierunek studiów wybrać. Kierowanie się modą lub sta

Jak dorobić na studiach?

130Studia to ciekawy i różnorodny czas w życiu każdego, młodego człowieka. Wiele osób zostaje w domu rodzinnym i wybiera

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu?

EgzaminDwa razy do roku przychodzi taki czas, gdy wszyscy studenci drżą ze strachu. Dzieje się tak wraz z nastaniem sesji egzaminacyjnej, która dla wi

  Informacje

  Gazda-Edukacja.pl

  .


  Ośrodki szkoleniowe - wyposażenie i wynajem sal szkoleniowych

  Polskie urzędy, oraz liczne firmy skarbu państwa wydają krocie na budynki pr...


  Sale konferencyjne i szkoleniowe do wynajęcia - Warszawa, Wrocław, Poznań

  Wiele firm szkoleniowych świadomie rezygnuje z posiadania własnej sali szkole...


  Jak zorganizować konferencję?

  Konferencje i szkolenia to ostatnio coraz popularniejsza forma zarówno dokszta...


  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych

  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych. Wiele firm, uczelni i innych instytucji...


  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych

  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych staje się coraz popularniejsz...


  Zakładanie firmy na studiach

  Co charakteryzuje studentów? Poza młodym wiekiem, z pewnością nie można...


  Rekrutacja na studia

  Rekrutacja to postępowanie kwalifikacyjne wśród kandydatów, mające na celu...

   TOP ↑    Copyright: © www.gazda-edukacja.pl