Wyposażenie sali szkoleniowejJak zdobyć nowy zawód? Nie zawsze uda się nam wybrać zawód, który jest dokładnie dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku. Wtedy pojawia się zagrożenie bezrobociem, ponieważ nie potrzeba takich specjalistów, jakimi jesteśmy. Taka edukacja jest dozwolona w każdym wieku i decyduje się na nią wiele osób. Warunkiem przyjęcie na studia zaoczne jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Więcej…

Szkolenie, kurs na wózki widłoweOsoba bezrobotna to człowiek pozostający bez pracy, ale zdolny do jej wykonywania.

Osoba bez pracy często frustruje się brakiem zajęcia, psychologia wylicza etapy, przez jakie przechodzi bezrobotny, od apatii poprzez optymizm i szukanie pracy aż po poczucie beznadziejności, w przypadku bezowocnych poszukiwań. Na szczęście nietrudno znaleźć sposób na podniesienie kwalifikacji lub zmianę zawodu. Wiele osób bezrobotnych znajduje swoją szansę w dodatkowych szkoleniach. Jednym z nich jest kurs operatorów żurawi dźwigowych lub kurs operatorów wózków widłowych.

Więcej…
Erasmus - program unijny

ErasmusERASMUS - Program unijny umożliwiający studiowanie za granicą.

Wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności stale rosną. Globalizacja, rewolucja technologiczna i starzenie się społeczeństwa to największe wyzwania naszych czasów. Wiedza, kreatywność i umiejętności techniczne stanowią naturalne bogactwo europejskiego społeczeństwa.

To podstawa, by stawić czoła wyzwaniom w przyszłości. Głównym celem Unii Europejskiej stało się stworzenie najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Aby to osiągnąć należy zreformować tradycyjne formy szkolenia i metody pracy. Dziś każdy musi stale podnosić kwalifikacje i rozwijać swoje umiejętności, by odnieść sukces na rynku pracy. Uczenie się przez całe życie jest podstawowym warunkiem rozwoju osobistego i sukcesu gospodarczego, zarówno dla poszczególnych osób jak i całego społeczeństwa.

Cele programu Erasmus

W tym celu stworzono europejskie programy propagujące uczenie się przez całe życie, w skład, których wchodzą Comenius, Erasmus, Leonardo Da Vinci, Grundtvig oraz Jean Monnet. Łączą one, od 2007 r., różne przedsięwzięcia w celu promowania wymiany edukacyjnej i kształcenia na każdym etapie życia. Łączenie różnych programów edukacyjnych jest najlepszym rozwiązaniem na uwzględnienie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna dla przyszłości Europejczyków. Zrozumienie wielokulturowości, różnorodności krajów i języków europejskich jest niezbędne, aby móc konkurować na arenie światowej.

Program Erasmus powstał w 1987 roku celem wymiany studentów, rozwijania międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Przyczyną jest fakt, że wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a ich poglądy na edukację (w szczególności Erazma) przesycone były głębokim humanizmem. Na Erasmusie korzystają nie tylko studenci, ale też zaangażowane uczelnie i ich pracownicy. Program umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę. Stwarza możliwość międzynarodowej współpracy przy udziale innych instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Erasmus jest najlepiej znanym programem europejskim. W pierwszym roku programu z Erasmusa skorzystało 1426 studentów. W kolejnych latach liczba ta tylko rosła. Przypuszcza się, że w roku 2013 weźmie w nim udział 250 tys. studentów. Młodzi ludzie mają w ten sposób okazję rozwijać umiejętności językowe i międzykulturowe. Dzięki Erasmusowi stało się możliwe wzajemne uznawanie studiów odbytych za granicą.

Erasmus w Polsce

Polska bierze udział w Erasmusie od roku 1998/99. Program Erasmus zainspirował rozwój współpracy międzynarodowej w polskich uczelniach, przyczynił się do zwiększenia oferty programowej w językach obcych, ma udział w promocji polskich uczelni za granicą oraz wprowadza standardy podnoszące jakość kształcenia w szkołach wyższych. "(...) studenci Erasmusa tworzą to, co często cytowany prof. Stefan Wolff, niemiecki politolog pracujący obecnie na University of Nottingham, nazwał "pokoleniem Erasmusa" - pokoleniem ludzi, którzy naprawdę czują się nie tylko Polakami, Niemcami, Grekami i Finami, ale także Europejczykami".

Programy europejskie umożliwiające studiowanie za granicą pozwalają UE wspierać obywateli na każdym etapie ich kształcenia. Europa otwiera, przed młodzieżą, możliwości, czyniąc ich przyszłością Europy.

 
Koncentracja - czym jest i jak ją poprawić?

KoncentracjaO koncentracji mówi się wiele: jak jest istotna oraz w czym pomaga. Zdolność koncentrowania uwagi pojawia się u dzieci, które ro

Cechy komputerów panelowych - zastosowanie, wybór miejsca pracy

Komputer panelowy - zastosowanieKomputer panelowy to urządzenie zwykle przemysłowe, którego podstawowym i najważniejszym zastosowaniem jest

Efektywna i szybka nauka, czyli jak uczyć się skutecznie?

Jak uczyć sie skutecznieNauka efektywna - czyli jak szybko się uczyć i do tego skutecznie. Każdy człowiek uczy się przez całe życie. Z tego względ

Czym jest kultura? Kultura a Internet i media

Kultura a media i InternetCzym jest kultura? Słownik języka polskiego podaje wiele definicji. Jest to między innymi materialna i umysłowa

Jak uczyć się skutecznie?

Skuteczna naukaJak uczyć się skutecznie? Niestety wiele ludzi mimo, że uczą się godzinami, poświęc

  Informacje

  Gazda-Edukacja.pl

  .


  Ośrodki szkoleniowe - wyposażenie i wynajem sal szkoleniowych

  Polskie urzędy, oraz liczne firmy skarbu państwa wydają krocie na budynki pr...


  Sale konferencyjne i szkoleniowe do wynajęcia - Warszawa, Wrocław, Poznań

  Wiele firm szkoleniowych świadomie rezygnuje z posiadania własnej sali szkole...


  Jak zorganizować konferencję?

  Konferencje i szkolenia to ostatnio coraz popularniejsza forma zarówno dokszta...


  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych

  Zalety wynajmowania sal szkoleniowych. Wiele firm, uczelni i innych instytucji...


  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych

  Wynajmowanie sal konferencyjnych i szkoleniowych staje się coraz popularniejsz...


  Zakładanie firmy na studiach

  Co charakteryzuje studentów? Poza młodym wiekiem, z pewnością nie można...


  Rekrutacja na studia

  Rekrutacja to postępowanie kwalifikacyjne wśród kandydatów, mające na celu...

   TOP ↑    Copyright: © www.gazda-edukacja.pl